اخبار فرهنگی هنری

آلبوم «۳۰» ادل در سه روز پرفروش‌ترین آلبوم سال ۲۰۲۱ آمریکا شد!